Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿Que son os viños de xeo?

¿Por onde nos recomenda o protocolo cortar a cápsula dunha botella de viño?

¿Como se chama a variedade de carballo americano?

¿Como se chaman as ramas maderizadas da vide?

¿Que é o bazuqueo?