Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿Que son as variedades de uva apirenas?

¿Con que outro nome se coñece ás barricas de 228 litros?

¿Cando comeza o choro da vide?

¿Que achega en maior cantidade o carballo francés con respecto ao americano?

¿Que é o oídio?