Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿Que é o "viño tostado do Ribeiro"?

¿Con que outro nome é coñecida a variedade de uva Merenzao?

¿Cal é o peso aproximado dunha barrica baleira de 225 litros de capacidade?

¿Cando se celebra a festa do Albariño de Cambados?

¿Onde se pensa que se plantaron as primeiras cepas de albariño en Galicia?