Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿A que século se remontan as primeiras noticias do Albariño en Galicia?

¿Os viños rosados galegos elaborados con uva branca teñen máis intensidade aromática que os olorosos de Xerez?

¿Cal das seguintes opcións é unha variedade de uva?

¿Con que nome se coñece aos camiños que forman os lineais dun viñedo?

¿É Ferrón unha variedade de uva galega?